Klikni

Fotovoltaická elektrárna

ON-LINE data naleznete zde.
DEMO- ON-LINE fakturace zde.
login: "demo" "demo"

Technické data FVE:
Instalovaný výkon: 2,96 kWp
Panely: SUNTECH 250W 12 ks
Měnič Solarmax 3000S
Ochrany:

Ochrana proti přepětí:
1a2 stupen DEHN, 2a3 stupeň CITEL
Externí frekvenční a napěťová ochrana NPU
Ochrana proti blesku-hromosvod - tři svody,vzdálenost svodu od panelů 1,2m

Monitoring dat:
Monitoring pomocí vlastního scriptu pro SOLARMAX pod linuxem FEDORA8/64. Data zpracovány pomocí SQL databáze. SW vytvořen p. Ing Pavlem Voralem - můžu jen vřele doporučit!

Instalace:

Nejdříve byla třeba oprava starého rozvodu el.energie (děs): Předělání měření do volně
přístupného prostoru pro E-ON a kompletní rekostrukce hlavního rozvaděče včetně náležitých
revizí...

Stav před dokončením. Chybí ještě kryty.

Asi nejdůležitější byl materiál:

Nachystaný prostor pro měnič a rozvodnu skříň z ochranama.

Příprava promontáž ukotvení a dokončené uchycení háků.

Detail vyřezané skřidlice pro hák.


Uchycení kontrukce.

Montáž a zapojení.

Uchycení kolektorů a zapojení.

Hotová instalace.

Měření na vstupu z panelů

 
 
© 2005 Řízení a regulace BZENEC