Klikni

Stavba a fotodokumentace

Pohled na mozek celého domu:

Detail zadního konektorového panelu:

Detail vnitřku bez kabeláže:

Detail krbu z ovládáním a monitoringem na stěně:

Detail nedokončeného tabla:

Detail dohledového serveru:

Detail ovládaných zásuvek:

Detail měření a ovládání (spodní tangokrytka je TQS1):

Detail ovládané termohlavice:

Detail dohledového serveru:

 

 

 
© 2005 Řízení a regulace BZENEC