Klikni

I-dům

Úvod do amatérského nekomerčního projetu:

Funkční novinky:

    Připravuji:

  • Nová meteostanice Watson 8681
  • Příprava měření teploty fotofoltaického panelu
  • Uprava grafů pro měření teplot místností a zdrojů tepla (SQL databáze)
  • Příprava demonstarcní světelné tabule na objektu FVE

odkaz na výsledky měření vlivu regulace

Objekt nezateplen do 21.května 2007.Komletní zateplen 8.června 2007

DOWNLOAD (kompletní data měření. Aktuální ke dni: 13.června 2007)

DOWNLOAD (kompletní data měření. Aktuální ke dni: 30.12 2008)

Pokouším se z domu, který dávám do kopy (byla to hrůza) udělat něco jako dům, který umí sám řídit vlastní existenci a pokud možno bude energeticky co neúspornější. Za nejdůležitější považuji co největší úspory energií, vody,tepla atd...

V současné době je dokončeno zateplení 12 cm polistirenu na obvodových zdích 8 cm v podlaze a 20 cm střecha podkroví. V příštím roce (kvůli porovnání návratnosti zateplím stropy neobydlené podkrovky 20 cm drceného papíru.

Zatím mám vyřešeno řízení systému EZS (elektronické zabezpečovací signalizace) EPS (elektronické požární signalizace),kompletní řízení vytápění elektotermickými hlavicemi ovládané samostatěì termostatem v každé místnosti. V provozu je automatické zavlažování.

V pořadí je přitápění solárním zařízením.

Elektrická energie je z části brána ze solární elektrárny o výkonu 2.96 kW, akumulace není řešena formou akumulátorů, ale zabezpečena dvěma topnými spirálami do akumulační nádrže 1.0 kW a 2.0 kW, přičemž je zajištěno řízené spínání dle výkonu elektrárny.

Na podrobnostech pracuji a budu je průběžně zveřejňovat.

Úspora vody je zajištěna dvouokruhovým vedením užitkové a pitné vody. Užitková voda je dešťová voda filtrovaná při přebytcích elektrické energie z fotovoltaické elektrárny.

V tomto roce provedu instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu a instalaci stožáru pro větrnou elektrárnu.

 
 
© 2005 Řízení a regulace BZENEC