Klikni

Vodohospodářství a užitková voda

Konečně nastal čas uprav dvorku, tak můžu přispět trochou ohledně dešťové vody.
Úpravy začaly propojením svodů z rýn do cistící jímky.

Zasazení trvníku

Svod dešťové vody pro pergolu

Svod dešťové vody

Čistící jímka

Usazení jímky 90cm pod povrch

Jeden z rozvaděčů zavlažování

 

Práce budou pokračovat jámou pro čerpadlo na užitkovou vodu a podzemního zásobníku pro cca 10kubíků vody.

 
© 2005 Řízení a regulace BZENEC