Klikni


Vytápění a grafy topné soustavy

Úvaha: (nezateplená budova)

Graf aktivace plynového kotle bez řízení:

Graf aktivace plynového kotle s řízením jedním termostatem:

Graf aktivace plynového kotle řízeným termostatem

a elektrickými termohlavicemi:

Vytápění a grafy topné soustavy on-line

Venkovni teplota: Počasí v Počátkách

Graf teploty vstupní a vástupní vody pro otop krbem (zatím chybí čidla):


Graf teploty vstupní a vástupní vody pro otop plynovým kotlem:

 


Pokud jsou teploty vratné vody višší něž teploty odchozí je to způsobeno tepelnou vodivostí mědi a zdrojem teploty je krbový výměník.(celý systém měření upravím po instalaci akumulační nádrže)

Příkazový řádek pro systém vytépění :


 

 
© 2005 Řízení a regulace BZENEC